CIBIC+ • Clinicians Interview-Based Impression of Change Plus Caregivers Input

CIBIC+ bygger på den globala skalan CIBIC (Clinicians Interview-Based Impression of Change) och är mycket använd både i kliniska sammanhang och i läkemedelsprövningar. Plus-tillägget står för att även anhöriga och annan närstående intervjuas vid bedömningen.

Skalan värderar förändring i kognitiva funktioner, ADL-funktioner, beteendesymptom samt generellt. Varje delområde värderas från 1 till 7 poäng där 1 poäng står för kraftig förbättring och 7 poäng för kraftig försämring. Undersökningen tar 10-15 minuter och bör göras av tränad sjukvårdspersonal, i regel behandlande läkare.

Referenser
Olin JT, Schneider LS, Doody RS, et al. Clinical evaluation of global change in Alzheimer’s disease: identifying consensus. J Geriatr Psychiatry Neurol 1996;9:176–180.

 

Senast uppdaterad 01 februari 2017 - 15:57 © Svenskt Demenscentrum

 


 

Fn saknas möjlighet att ladda ned CIBI+ från SDC:s webb.

 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår