CMAI • Cohen Mansfield Agitation Inventory

CMAI är ett formulär för skattning av olika typer av aggressivt och agiterat beteende. Det kan även användas för att bedöma effekten av insatta åtgärder (farmakologiska eller icke farmakologiska). Formuläret innehåller 29 uppgifter om fysiskt, icke-fysiskt och verbalt aggressivt beteende. Det används i kliniska prövningar och är även lämpligt och praktiskt hanterbart i den kliniska vardagen, på vårdavdelningar eller gruppboenden. Formuläret fylls i av patientansvarig sjuksköterska tillsammans med övrig vårdpersonal. Tidsåtgång är 10-15 minuter.

Referenser
Cohen Mansfield J. Agitated behaviors in the elderly. II. Preliminary results in the cognitively detoriated. J Am Geriatr Soc 1986; 34: 722-7
 

Senast uppdaterad 06 februari 2017 - 16:03 © Svenskt Demenscentrum

 

 

För närvarande saknas möjlighet att ladda ned CMAI. 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår