SIB • Severe Impairment Battery

SIB är ett ett skattningsinstrument som främst används i kliniska studier av läkemedelseffekter vid Alzheimers sjukdom (måttlig till svår demensgrad). Instrumentet består av 40 frågor och är indelat i 9 kognitiva områden: minne, språk, orientering, uppmärksamhet, praxis, visuospatial förmåga, konstruktivitet, namnorientering och social interaktion.

Det totala poängen kan hamna mellan 0 (maximal funktionsnedsättning) till 100 (ingen nedsättning). Testet tar 30-40 minuter att genomföra och kräver en tränad intervjuare.

Referenser
Panisset M, Roudier M, Saxton J, Boller F. Severe impairment battery: a neuropsychological test for severely demented patients. Arch Neurol 1994; 51: 41–45.

Schmitt FA, Ashford W, Ernesto C, et al. The severe impairment battery: concurrent validity and the assessment of longitudinal change in Alzheimer’s disease. Alzheimer Dis Assoc Disord 1997; 11(suppl 2): S51–56.

Senast uppdaterad 01 februari 2017 - 10:45 © Svenskt Demenscentrum

 

 

Fn saknas möjlighet att ladda ned SBI från SDC:s webb.

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår