Falu kommun

2012
Landstinget Dalarna

Demenssjukdomar och minnesproblematik är ett stort komplext område som berör både kommun och landsting. År 2010 publicerades Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Riktlinjerna ska vara till stöd och hjälp för politiker och tjänstemän för att skapa en god likvärdig personcentrerad demensvård. De ska också vara till stöd för den praktiska vården, omvårdnaden och omsorgen. Det lokala vårdprogrammet är utformat med de Nationella riktlinjerna som grund. Läs mer » (pdf, 27 sid.)

Senast uppdaterad 07 juni 2012 - 09:43 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår