Halland

2012
Region Halland

Annas led - för en trygg och säker demensvård i Halland är den första länsgemensamma modellen för regionala riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom i Halland. Modellen beskriver hur arbetet och samarbetet kring demensvården bör fungera i vårdkedjan mellan specialistvård, närsjukvård och kommunerna i Halland. Läs mer » (nytt fönster)

Senast uppdaterad 07 augusti 2014 - 13:12 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår