Länsgemensamt program mellan landstinget och kommunerna i Sörmland.

2011
Kommuner och landstinget i Sörmland

Detta länsgemensamma program är utformat med utgångspunkt från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom som gavs ut 2010. Det riktar sig till all personal inom hälso- och sjukvården samt kommunernas socialtjänst som kommer i kontakt med demenssjuka personer i såväl öppna som slutna vårdformer. Syftet är att ge riktlinjer för och grundläggande kunskaper om handläggning av patienter med demenssjukdom.

                                                                                       Läs mer » (Nytt fönster) 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 08 mars 2017 - 16:31 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår