Program för omsorg och vård till personer med demensjukdom i Kalmar län

2012
Landstinget Kalmar län och länets kommuner

Program för vård och omsorg till personer med demenssjukdom i Kalmar län har gjorts på uppdrag av kommunstyrelser och landstingsstyrelse i Kalmar län.

Ladda ned program » (PDF i nytt fönster, 39. sid)

Bilagor till programmet » (PDF i nytt fönster, 115 sid.)

Senast uppdaterad 16 juni 2015 - 16:03 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår