Vårdprogram demenssjukdomar

2007
Landstinget i Uppsala län

Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan läkare vid Akademiska
sjukhusets geriatrik och äldrepsykiatri, husläkare i primärvården
samt medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Uppsala, Enköpings
och Östhammars kommuner.

 

 Ladda ner » (pdf 14 sidor) 

Senast uppdaterad 01 oktober 2008 - 13:49 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår