Demensprogrammet

2012
Landstinget i Värmland

Riktlinjerna för Fyrkom ska vara en källa till kunskapsökning inom demensvården i de fyra kommunerna Grums, Säffle, Åmål och Årjäng och är en grund för utredning och handläggning av misstänkt demenssjukdom. De utgår från Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 samt Demensutredning i primärvård (Marcusson 2009). Riktlinjerna ska ses som ”ett levande dokument” som uppdateras och utvecklas kontinuerligt.

 Läs mer » (pdf, 13 sid.)

Senast uppdaterad 01 oktober 2008 - 16:02 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår