Vård och omsorg om personer med demenssjukdom

2010
Lidköping

Under 2010 har Lidköpings kommun arbetat med dokumentet "Inriktning för vård och omsorg" om personer med demenssjukdom som reviderats utifrån Socialstyrelsens "Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom". Riktlinjerna innehåller rekommendationer för det dagliga vård-, omvårdnads- och omsorgsarbetet. Läs mer » (pdf, 27 sid.)

Senast uppdaterad 30 mars 2011 - 15:17 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår