Lokalt vård- och omsorgsprogram vid demensproblematik

2008
Vård- och omsorgsförvaltningen, Helsingborg

Syftet med detta lokala vård- och omsorgsprogram är att öka förutsättningarna för personalen, att genom tidig reaktion och agerande,  "ligga steget före" i bedömning och insatsplanering för personer med demensproblematik. Syftet är även att förbättra stödet till deras närstående.

Ladda ner » (pdf i nytt fönster, 61 sid)

Senast uppdaterad 10 november 2009 - 16:51 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår