Riktlinjer vid utredning av demenssymptom

2011
Nordöstra Skåne

Vårdprogrammets grundidé är att all basutredning i normalfallet ska utgå ifrån primärvården. Syftet med vårdprogrammet är att underlätta såväl utredning, behandling som uppföljning av demenssjukdomar var än patienten befinner sig i vårdprocessen. Läs mer » (pdf, 59 sid.)

Senast uppdaterad 25 november 2011 - 16:03 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår