Riktlinjer vid utredning och behandling av demenssjukdom vid utvecklingsstörning

2013
Kristianstad Närsjukvårdsområde

Syftet med detta vårdprogram är att underlätta såväl utredning, behandling som uppföljning av patient med utvecklingsstörning och misstänkt eller verifierad demenssjukdom. Det understryker vikten av individuellt anpassad vårdkedja utifrån patientens behov och förmåga. Läs mer » (pdf, 36 s.)

Senast uppdaterad 25 januari 2013 - 15:23 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår