Lokala riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

2011
Norrtälje-Tiohundra

Syftet med de lokala riktlinjerna är att med utgångspunkt från de nationella och regionala riktlinjerna tydliggöra ansvarsfördelning och innehåll i vård- och omsorgsprocesserna i Norrtälje. Målet är en förbättrad livskvalitet, säkerhet och upplevd trygghet både för personer med demenssjukdom och för deras anhöriga och andra närstående.
De lokala riktlinjerna riktar sig i första hand till alla utförare inom hälso- och sjukvården samt omsorgen inom Norrtälje kommun. Riktlinjerna ger också allmänhet och förtroendevalda möjligheter att ställa krav på vårdens och omsorgens kvalitet. Riktlinjerna avser personer med demenssjukdom i både ordinärt boende och särskilt boende. Läs mer » (pdf 30 sid)

Senast uppdaterad 03 oktober 2011 - 15:32 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår