Demens utredningsrutiner

2002
Primärvården i Göteborg och södra Bohuslän och Sahlgrenska Universitetssjukhuset- psykiatrin

Programmet är framtaget i samarbete mellan primärvården i Göteborg och södra Bohuslän tillsammans med länspsykiatrin Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och i inledningsskedet med företrädare för primärkommun.

Ladda ned » (pdf 41 sidor)

Senast uppdaterad 01 oktober 2008 - 17:49 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår