Dalarna

2012
Region Dalarna

Syftet med detta vårdprogram är att säkerställa kvalitet i vård och omsorg för personer med demenssjukdom i Dalarna. Det utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer gällande vård och omsorg vid demenssjukdom som publicerats 2010 samt från klinisk erfarenhet från olika verksamheter i länet som bedriver diagnostik, behandling och omvårdnad av personer med demenssjukdom. Läs mer » (pdf, 31 sid.)

Senast uppdaterad 07 juni 2012 - 10:03 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår