Regionalt Vårdprogram • Demens

2011
Stockholms läns landsting

Det regionala vårdprogrammet ska vara till stöd för hälso- och sjukvårdspersonalen i det praktiska vardagsarbetet och ett kunskapsunderlag för att utveckla och följa upp vårdens innehåll och kvalitet.

Ladda ned » (pdf, 72 sid)

Senast uppdaterad 28 oktober 2008 - 14:19 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår