Lokalt vårdprogram Demens Värmdö

2009
Värmdö kommun, Gustavsbergs vårdcentral och Nackageriatriken

Programmet är framtaget i samarbete mellan Värmdö kommun, primärvården och Nackageriatriken. Målet med de lokala riktlinjerna är att de demenssjuka och deras anhöriga ska uppleva trygghet genom hela sjukdomstiden. Primärvården, Nackageriatriken och kommunen ska verka tillsammans för att ge det stöd som behövs i sjukdomens olika skeden.

Ladda ned » (pdf i nytt fönster, 8 sid)

Senast uppdaterad 10 november 2009 - 16:12 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår