Norrbottens läns landsting

2016
Norrbottens läns landsting

Syftet med vårdprogrammet är att patienterna i Norrbotten skall få en likvärdig vård. Riktlinjen beskriver handläggningen av personer med demens och demensliknande tillstånd. Läs mer » (nytt fönster)

NLL:s Expertgrupp Demens » (nytt fönster)

Senast uppdaterad 10 november 2017 - 13:41 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår