Så arbetar vi

Här presenterar vi utvecklingsarbete och aktiviteter inom olika delar av vårdkedjan, från sjukhusens specialistvård till särskilda boenden och hemtjänst. Under specialiserad verksamhet finner ni verksamheter i landet med olika inriktningar, till exempel mot yngre demenssjuka.

Senast uppdaterad 02 juli 2015 - 13:50 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår