Så arbetar vi

Här presenterar vi utvecklingsarbete och aktiviteter inom olika delar av vårdkedjan, från sjukhusens specialistvård till särskilda boenden och hemtjänst. Under specialiserad verksamhet finner ni verksamheter i landet med olika inriktningar, till exempel mot yngre demenssjuka.

Senast uppdaterad 13 april 2017 - 09:23 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår