bild på team Ragunda Den 8 oktober träffades team Ragunda på Strandlidens vård och omsorgsboende i Hammarstrand. Enhetschefen Anna-Lena Fahlen körde 10 mil för att hämta upp mig i Östersund. Bilresan var svidande vacker längs med Indalsälven i sol och höstfärger.

Team medlemmar från hela kommunen samlades för uppföljning av vårens teamvecka på Silviahemmet, Drottningholm. Vilket gäng!

På Strandliden har Irene och Rosita skapat ett reminicens rum, de har startat och leder reflektionsgrupper och de har tagit fram en broschyr för medarbetarna med råd kring omvårdnad vid demens. På Lissgården håller Britt, Anette och Yvonne planerar SPA för de boende.

Från Bengts gården berättar Inga Lena att team veckan gav dem en Aha-upplevelse om hur det är att vara demenssjuk. Marie planerar utbildningar och har planer på att skapa en bättre utomhusmiljö för de äldre och demenssjuka. Margareta från Björkhamra har börjat specialistutbildning i äldrevård.

Elisabet har tagit fasta på färgerna och ljusets betydelse i miljön och gjort en del förändringar som gett positivt gensvar och de ska börja med anhörigfika en gång per månad. Björn tycker att just bemötande delen är viktig och han hoppas framöver kunna vara läkaren behjälplig i utredningsdelen.

Ragunda har 5700 invånare och av dem är en stor andel äldre. I kommunen har nu även primärvården sökt stimulansmedel för just demensområdet. Nu håller vi tummarna för att Ragunda ska fortsätta att utvecklas i denna positiva riktning. Kommunen kan vara riktigt stolt över sina duktiga medarbetare.

Wilhelmina Hoffman

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår