Tillsammans kan vi bättre!

Västernorrland satsar på samverkan i demensvården

Samverkan mellan länets vårdcentraler, kommuner och anhöriga ska leda till bättre demensvård. Eva Oskarsson, äldreläkare i landstinget, driver projektet Tillsammans kan vi bättre!

– Vi vill skapa ett strukturerat arbetssätt mellan vårdcentraler och kommun som ska resultera i att patienter och anhöriga får stöd och hjälp i tid, säger Eva Oskarsson.

Eva Oskarsson är en inspiratör i ämnet och talar med inlevelse. Hon är övertygad om att "vi kan bättre":

–  Samverkan ger resultat, demenssjuka ska få hjälp i ett tidigare skede och anhöriga ska få stöd. Det gagnar alla, säger Eva Oskarsson.


Utbildning och inspiration

I slutet av mars 2011 inbjöds vårdpersonal från kommuner och vårdcentraler till utbildningsdagar för att få inspiration, se goda exempel och inte minst diskutera frågan med kollegor. Utbildningen genomfördes i Kramfors och Söråker. Deltagandet överträffade förväntningarna. Det kom 230 personer – Eva Oskarsson hade räknat med 50.

– Det ger kraft. Att så många vill vara med, att de är engagerade. Vi har många duktiga medarbetare inom kommunen och primärvården, men utan samverkan riskerar anhöriga och tidigt demenssjuka bli utan stöd, hjälpmedel och kunskap, säger hon.


Föreläsare med goda exempel

Utbildningen bjöd på många goda exempel och förebilder. Eva Oskarsson presenterade de nationella riktlinjerna för demens som kom 2010. Under förmiddagen pratade Erik Jedenius, disputerad sjuksköterska från Karolinska institutet, om hur vi kan spara pengar genom att organisera och samverka bättre. Anna Rosshagen, arbetsterapeut från Gästrikland, gav sin bild av framgångsrik samverkan, anhörigstöd och ”sånt vi kan göra som inte är piller”.


Lokal förebild

En mer lokal förebild är Härnösands kommun som arbetar mer strukturerat med vårdcentralerna i Härnösand sedan en tid tillbaka. Om detta pratade Pär Hägglund, demenssamordnare i Härnösands kommun tillsammans med det lokala demensnätverket med representanter från stans alla tre vårdcentraler.

Under eftermiddagen fanns tid för gruppdiskussioner kring lokal samverkan innan dagen knöts ihop med genomgång av gruppdiskussionerna och förslag till fortsättning.


Fortsatt nätverkan

Många av deltagarna vill fortsätta i nätverket och framöver ordnas med ett studiebesök hos demenskoordinatorerna vid Södra Sundets VC i Härnösand och demensverksamheten i Härnösands kommun. Många deltagare var också nyfikna på webbutbildningen Demens ABC ». Vi lyfter på hatten för "Tillsammans kan vi bättre!"

Annica Kjellin, Informatör, Landstinget Västernorrland

 

 


 

Senast uppdaterad 08 april 2011 - 15:41 © Svenskt Demenscentrum

 

 

 

 

Eva Oskarsson tillsammans med Lennart Moberg, Primärvårdsdirektör och moderator för dagen.
Eva Oskarsson, äldreläkare på vårdcentralen Sundet och Lennart Moberg, primärvårdsdirektör.
 

 

Publikbild
Utbildningsdagarna i Kramfors och Söråker samlade 230 deltagare.

 

Bild på Anna Rosshagen
Anna Rosshagen, arbetsterapeut från Gästrikland/Gävleborg.

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår