Utvärdering: Gästrikland

2008
Karin Tillberg Mattsson • FoU Välfärd vid Region Gävleborg

FoU Rapport 2008:1
I denna rapport presenteras resultaten från en utvärdering av Demensteamet i Gästrikland. Teamet drivs i form av ett samverkanavtal mellan kommuner och landsting. Teamet har inga egna patienter/brukare, utan arbetar konsultativt gentemot kommun- och landstingspersonal i hela Gästrikland. I teamet ingår arbetsterapeuter, biståndshandläggare och sjuksköterskor.

Ladda ned » (pdf 42 sid)

 

Senast uppdaterad 07 oktober 2008 - 15:07 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår