Kartläggning dagverksamheter - - Svenskt Demenscentrum

Socialstyrelsen 2014

Rapporten redovisar resultat från en kartläggning av dagverksamheter för personer 65 år och äldre. Resultatet ska användas av Socialstyrelsen som underlag för utveckling av indikatorer gällande kvalitet i dagverksamheterna.

Ladda ner rapporten » (PDF i nytt fönster)
Beställ från Socialstyrelsen » (nytt fönster)

Senast uppdaterad 16 april 2014 - 13:22 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår