Utvärdering: Bromma

2006
Ingrid Hjalmarsson • Stiftelsen Äldrecentrum

En utvärdering av ett projekt i Bromma med stöd av kompetensfonden.

Syftet med projektet var att bilda demensteam för bättre demensvård, bland annat genom bättre tillvägagångssätt för stöd och omvårdnad och ge dementa möjligheten att bo kvar hemma längre. Dessutom behövs mer kunskap om vilka behov som finns hos personer med demens. Demensteamen gav bättre kontinuitet i hemtjänsten.

Ladda ned » (pdf, 56 sid)

Senast uppdaterad 22 april 2015 - 13:36 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår