Utredning på en minnesenhet

Följande undersökningar kan ingå i en demensutredning på en minnesenhet (förutsätter i regel att en steg 1-utredning gjorts):

  • analys av "ryggmärgsvätskan" med avseende på tecken på kärlengagemang, infektion, inflammation och om det finns speciella demensmarkörer.
  • komplettering av blodprover
  • EEG som mäter den elektriska aktiviteten i hjärnan
  • tillägg av ytterligare hjärnavbildningar, t ex magnet-röngten-undersökning
  • neuropsykologiskt test för identifiering och analys av minnesförmågor.
  • logopedtest för språkliga funktioner
  • arbetsterapeut för bedömning av hur patienten klarar sina aktiviteter i vardagen
  • sjukgymnast för utredning av gångmönster, kroppsuppfattning och ev. stelhet
  • kurator som gör arbetsplatsutredningar och sociala utredningar.

 

Senast uppdaterad 29 mars 2009 - 21:17 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår