Vård utan krav på biståndsbedömning

Gotland

Dagvård med 3 korttidsplatser och en trygghetsplats som ej kräver biståndsbedömning. Denna dagvård finns i samma byggnad som det särskilda boendet Astuen (som betyder granne).
Kontaktperson: Agnetha Lövdal-Johansson, chef. Tel. 0498- 20 45 09

Göteborg

Klubb Vega bedriver daglig verksamhet för personer under 65 år med diagnostiserad Alzheimers sjukdom. Man behöver inget biståndsbedömningsbeslut för att besöka verksamheten.
Kontaktperson: Ann-Britt Lindahl, enhetschef. Tel: 031-70 42 720

Nyköping

Villa Högbrunn, Nyköpings Demensförening. Verksamheten är riktad till personer både yngre och äldre än 65 år som nyligen fått sin demensdiagnos. Inget bistånd behövs. Villa Högbrunn, 0155-212333 eller Nyköpings Demensförening, kontaktperson, Margareta Svensson, 0155-211094

Södertälje

Villa Drömkåken - för familjer med demenssjukdom.
På Villa Drömkåken möts personer som befinner sig i samma situation. Till Villa Drömkåken går man när man själv vill och orkar. Villa Drömkåken erbjuder aktiviteter som stimulerar minnet, gemenskap i form av utflykter, kreativa dagar m.m. Vill man "bara vara" går det också bra. Läs mer »

Kontaktperson: Lena Kock, telefonnummer: 070 544 83 48
E-post: lena.kock@villadromkaken.se

 

 

 

 

  

Senast uppdaterad 29 mars 2016 - 10:20 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår