Bosniska | Kroatiska | Serbiska • Bosanski | Hrvatski | Srpski

Ladda ned faktablad (pdf) genom att klicka på bild eller länk.

Demenssjukdomar Demenssjukdomar

Alzheimer Alzheimers sjukdom

Vaskulär demens Vaskulär demenssjukdom

Lewykroppsdemens Lewykroppsdemens

Anhörigvård och demens Anhörigvård och demens 

Bilkörning och demens Bilkörning och demens

Vapen och demens Vapen och demens 

Loading   Sökning pågår