Läs- och filmtips

Läs mer

Helström L Den äldre kvinnans sexualitet ur Det goda åldrandet (red. Dan Bagger-Sjöbäck), Carlsons förlag 2007 (sid 218-230).

Isaksson U. Boken om E. Bonniers förlag 1994.

Skog M & Grafström M. Intimitet och närhet. Sexualiteten lever kvar livet ut. Ur Geriatrisk omvårdnad och geriatrik, Bonnier utbildning 2007 (sid 41–45).

Grafström M. Sexuella problem i demensvården. Tidskriften Äldre i Centrum, nr 2/1995, sid 9–11.

Grafström M. Lusten kan blomstra trots att minnet sviker. Svenska Dagbladet, Idag-sidan 24/7 2006.

Filmtips

En sång för Martin (filmatisering av Boken om E)

Lasse + Ulla = Sant Winblad Media Production VHS

Senast uppdaterad 30 oktober 2008 - 15:31 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår