Anlagstest för Huntingtons sjukdom

Följande kliniker erbjuder genetisk vägledning och anlagstest för Huntingtons sjukdom:

Verksamhetsområde klinisk genetik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg • Tfn 031-343 42 06

Klinisk Genetik, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm • Tfn 08-517 724 72

Genetiska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund
221 85 Lund • Tfn 046-17 33 62

Klinisk Genetik, Laboratoriemedicin, Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå • Tfn 090-785 28 19

Neurologkliniken, Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala • Tfn 018-611 10 00
 

Senast uppdaterad 16 februari 2009 - 13:35 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår