Mer om Lewykroppsdemens

 

Se film från Forskningens dag 2008
bild på tv Lewybody-sjukdom – en mellanform av Alzheimers och Parkinsons sjukdomar. Föredrag vid Forskningens Dag 2008 i Malmö/Lund av Elisabet Londos, läkare och forskare vid Universitetssjukhuset MAS.
Se film på Lunds universitets webb » (nytt fönster)  

Forskning
Fredrik Boström sammanfattar sin avhandling Lewykroppsdemens som är en relativt outforskad demenssjukdom. Läs mer »

Internationellt
Informativ webbplats på engelska. The Lewy Body Society » (nytt fönster)

Senast uppdaterad 12 maj 2016 - 13:27 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår