Mer om parkinsondemens

Läs mer
Lökk J och Winblad B. Demens vid Parkinsons sjukdom – vanlig, svårbehandlad komplikation. Läkartidningen 2006;103:451- 4


Se film
bild på tvÄrftlig Parkinson och demens. Föredrag vid Forskningens Dag i Malmö/Lund av Andreas Puschmann, läkare vid neurologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund. Se film på Lunds universitets webb » (nytt fönster)

Vetenskapliga publikationer (engelska)
Vale S. Current management of the cognitive dysfunction in Parkinson's disease: how far have we come? Exp Biol Med. 2008;233:941-51

Poewe W. Dysautonomia and cognitive dysfunction in Parkinson's disease. Mov Disord. 2007;22 Suppl 17:S374-8

Länkar
Parkinson.nu – en sida om parkinsons sjukdom för sjukvårdspersonal, patienter och anhöriga. www.parkinson.nu » (nytt fönster)

ParkinsonFörbundet – en rikstäckande patientorganisation som bl a ger ut tidningen ParkinsonJournalen och arbetar med opinionsbildning, utbildning och stöd till Parkinsondrabbade och deras familjer. www.parkinsonforbundet.se » (nytt fönster)

Senast uppdaterad 12 mars 2009 - 11:13 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår