Symptom

Vid demens försämras minne, språk och andra förmågor kopplade till vårt intellekt, det man på fackspråk kallar kognitiva förmågor. Men demenssjukdomen påverkar den drabbade även på andra sätt. Vid sidan av kognitiva symptom » förekommer en rad andra symptom som är mer eller mindre vanliga under sjukdomsförloppet.

För psykiatriska och beteendemässiga symptom används ofta samlingsnamnet BPSD »

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 17 april 2018 - 11:48 © Svenskt Demenscentrum

 


Från mild till svår demens Läs om hur symtomen kan förändras vid Alzheimers sjukdom, se sjukdomens faser »

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår