Alzheimers sjukdom • NINCDS-ADRDA-kriterierna

Trolig Alzheimers sjukdom
Trolig demens fastställd genom klinisk undersökning och minimentaltest
eller liknande undersökning och bekräftad av resultatet av neuropsykologiska
test:

  • nedsättning inom två eller flera kognitiva områden
  • progressiv försämring av minnet och kognitiva funktioner
  • debut i åldrarna 40-90, oftast efter 65-årsåldern
  • avsaknad av systematiska störningar eller andra hjärnsjukdomar som skulle ha kunnat förorsaka den progressiva försämringen av minne och kognition


Möjlig Alzheimers sjukdom
Möjlig Alzheimers sjukdom föreligger vid ett demenssyndrom när ingen
annan neurologisk eller systematisk störning finns som är tillräckligt svår för
att förorsaka demens samt vid variationer i fråga om debut, yttringar och
förlopp finns.


Definitiv Alzheimers sjukdom
Definitiv Alzheimers sjukdom föreligger när de kliniska kriterierna för trolig
Alzheimers sjukdom är uppfyllda och det finns histopatologiska belägg från
biopsi eller obduktion.

Senast uppdaterad 22 mars 2013 - 10:49 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår