Demens • DSM-IV-kriterierna

En nedsättning av flera kognitiva funktioner. Nedsättningen visar sig genom:

  1. nedsatt minnesfunktion (bristande förmåga att lära in något nytt och att minnas vad som tidigare lärts in)
  2. minst en typ av följande störningar:
    • afasi (språkstörning)
    • apraxi (oförmåga att utföra ändamålsenliga rörelser trots intakta motoriska funktioner)
    • agnosi (bristande förmåga att känna igen eller identifiera föremål trots intakt sensorisk funktion)
    • störning av exekutiva funktioner (d v s planera, organisera, rangordna, tänka abstrakt)

Den kognitiva funktionsnedsättningen förorsakar en betydande försämring av sociala eller yrkesmässiga funktioner och representerar en betydande sänkning från en tidigare funktionsnivå. Den kognitiva funktionsnedsättningen förekommer inte enbart i samband med konfusionstillstånd.

 

Senast uppdaterad 13 oktober 2008 - 10:19 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår