Lewykroppsdemens • Konsensuskriterier enligt McKeith et al

1. Den centrala störningen som krävs för diagnosen Lewybodydemens (LBD) utgörs av en progredierande nedsättning av de kognitiva funktionerna vilket medför en betydande social och yrkesmässig funktionsförsämring. Framträdande eller persisterande minnesstörningar behöver nödvändigtvis inte förekomma i de tidigare stadierna, men framträder vanligtvis då sjukdomen progredierar. Svårigheter med tester som mäter uppmärksamhet,
fronto-subcortikala färdigheter och visuospatial förmåga kan vara framträdande.

2. Två av nedanstående kriterier talar för diagnosen trolig LBD medan uppfyllandet av ett kriterium talar för diagnosen möjlig LBD:

 • fluktuerande medvetandegrad med framträdande variationer i uppmärksamhet och vakenhet
 • återkommande visuell hallucinos som typiskt är välgestaltad och detaljerad
 • spontana symptom på parkinsonism


3. Egenskaper som stöder diagnosen:

 • falltendens
 • syncopeattacker
 • attacker av övergående medvetandeförlust
 • neuroleptikakänslighet
 • systematiserade vanföreställningar
 • hallucinos i andra modaliteter


4. Diagnosen LBD är mindre sannolik vid samtidig förekomst av

 • cerebrovaskulär sjukdom med förekomst av fokalneurologiska tecken eller cerebrala lesioner på DT eller MRI.
 • somatisk undersökning och utredning talar för en kroppslig sjukdom eller annan störning i hjärnans funktion som skulle kunna förorsaka den kliniska bilden.

 

Senast uppdaterad 23 april 2013 - 11:41 © Svenskt Demenscentrum

 

 

 

Den engelska beteckningen
Lewy Body demens används ofta
istället för Lewykroppsdemens.

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår