Vaskulär demens • NINDS-AIREN-kriterierna (Neurology 1993:43)

Vaskulär demens är en komplex sjukdom som karakteriseras av kognitiv
störning orsakad av ischemi eller blödning i hjärnan eller från ischemiska
hypoxiska hjärnskador.

Diagnosen undergrupperas i trolig, möjlig och definitiv vaskulär
demens.

Kriterierna för att ställa diagnosen trolig vaskulär demens ska
inkludera alla följande punkter (1-3):

1. Demenskriterier ska vara uppfyllda (se ICD-10-kriterierna för demens)

2. Cerebrovaskulär sjukdom:

 • fokala neurologiska tecken som halvsidig förlamning, facialispares, positivt Babinskis tecken, känselbortfall, synfältsbortfall, dysartri mm vilka anses vara orsakade av stroke (det är ej nödvändigt att man har anamnes på stroke)
 • relevant cerebrovaskulär sjukdom på CT eller MRI
  • multipla infarkter i hjärnans stora kärl
  • enstaka strategisk infarkt
  • multipla lakunära infarkter
  • utbredda vitsubstansförändringar periventrikulärt

3. tidssamband mellan 1 och 2

 • demensdebut inom 3 månader efter en fastställd stroke
 • hastig försämring i de kognitiva funktionerna eller fluktuerande progression av kognitiva funktioner
   

Kliniska tecken som överensstämmer med diagnosen trolig vaskulär demens inkluderar följande:

 1. tidigt uppträdande av gångstörning (småstegsgång, magnetisk, apraktiskataktisk eller parkinsonistisk gång)
 2. anamnes på ostadighet eller frekventa oprovocerade fall
 3. ökad urineringsfrekvens, urininkontinens som ej kan förklaras av urologisk sjukdom
 4. pseudobulbär pares
 5. personlighets- och stämningsförändringar, beteendeförändringar. Depression, emotionell inkontinens och andra subcortikala skador som inkluderar psykomotorisk hämning
   

Kliniska tecken som gör diagnosen vaskulär demens osäker eller otrolig inkluderar:

 1. tidiga tecken på minnesstörning och progressiv försämring av minnesfunktioner och andra kognitiva funktioner såsom språk (transkortikal sensorisk afasi), apraxi och perception utan tecken på fokal hjärnskada vid CT eller MRI
 2. avsaknad av fokala neurologiska tecken annat än kognitiva störningar
 3. avsaknad av cerebrovaskulära skador synliga med CT eller MRI

Diagnostiska kriterier för möjlig vaskulär demens
Kan sättas då kriteriet demens enligt tidigare är uppfyllt med fokala neurologiska tecken men utan tecken på cerebrovaskulär sjukdom visad med CT eller MRI; eller avsaknad av tydligt tidssamband mellan demens och stroke; eller hos patienter med smygande debut och variabelt förlopp (platåmässigt förlopp eller förbättringar) av de kognitiva störningarna och tecken på relevant cerebrovaskulär sjukdom.

Diagnostiska kriterier för definitiv vaskulär demens
Kliniska tecken för trolig vaskulär demens samt:

 1. histopatologiska bevis för cerebrovaskulär sjukdom erhållen från biopsi eller obduktion
 2. frånvaro av neurofibrillära tangles och neuritiska plack som är utöver det man kan förvänta sig för åldern
 3. frånvaro av andra kliniska eller patologiska förändringar som skulle kunna förklara demensen

Kombinationsdiagnosen Alzheimerdemens och cerebrovaskulär sjukdom används endast om patienten uppfyller de kliniska kriterierna för trolig Alzheimerdemens och de finns kliniska eller CT- eller MRI-tecken på relevant cerebrovaskulär sjukdom.

Senast uppdaterad 07 augusti 2008 - 15:32 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår