Normalt åldrande eller demenssjukdom?

Signé Andrén, sjuksköterska och med dr, har tillsammans med Ann Bonli, kurator, gjort en checklista – sju punkter som visar avgörande skillnader mellan ett normalt åldrande och en demenssjukdom (Alzheimers sjukdom).

  • Om vi glömmer ett namn kommer vi vanligen ihåg det igen senare. Vid Alzheimers sjukdom glömmer man personen vars namn man försöker komma ihåg.
  • Om vi glömmer nycklar vet vi hur vi skall finna dem. Personen med Alzheimers sjukdom kan inte minnas när de senast hade sina nycklar eller berättar en ”historia” om hur de förlorat dem.
  • Normal glömska innefattar att vi glömmer delar av en händelse medan personer med Alzheimers sjukdom glömmer hela händelsen.
  • Normal glömska innefattar att vi glömmer händelser långt tillbaka i tiden oftare än nyligen inträffade händelser. Personer med Alzheimers sjukdom glömmer oftast det som nyligen hänt.
  • Vid normalt åldrande kan vi använda anteckningsbok och minneslappar för påminnelse bättre än vid sjukdom. Personer med Alzheimers sjukdom har även svårt att minnas muntliga påminnelser.
  • Vid normal glömska förlorar vi inte orienteringen. Om vi till exempel vaknar på en ny plats kan vi vara osäkra på var vi är och hur vi kommit dit, men vi vet hur vi ska se oss omkring för att finna ledtrådar. En person med Alzheimers sjukdom förlorar förmågan att söka efter ledtrådar som skulle kunna hjälpa dem med orienteringen. De kan gå vilse på den egna välkända gatan.
  • En person med normal glömska kan berätta en historia för sina vänner som han/hon tidigare berättat. En person med demenssjukdom kan ställa samma frågor många gånger inom en timme till samma person.
Senast uppdaterad 26 september 2008 - 14:03 © Svenskt Demenscentrum

 


Lättläst och instruktivt om demensjukdomar
Information för närstående till personer med demenssjukdom (46 sid), Signé Andrén & Ann Bonli, Geriatriskt Utvecklingscentrum Lund. Kontakt: signe.andren@med.lu.se

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår