Dagverksamhet

Dagverksamheter, eller dagvård, vänder sig till hemmaboende personer. Det finns särskilda verksamheter för demenssjuka som ska ge stimulans, gemenskap och social samvaro. I många fall ger de även anhörigvårdare några timmars välbehövlig avlastning. En plats i dagverksamhet kan därför ha en stor betydelse för den demenssjukes möjligheter att bo kvar hemma.


Tillgången varierar i landet

Tillgången till dagverksamheter för personer med demens varierar i landet. I Socialdepartementets rapport På väg mot en god demensvård från 2002 uppskattas att ca 5 000 demenssjuka i Sverige var beviljade plats i dagverksamhet. De gjorde i genomsnitt 2,5 besök per vecka.

Senast uppdaterad 13 oktober 2008 - 13:28 © Svenskt Demenscentrum


 

Källa På väg mot en god demensvård. Samhällets insatser för personer med demenssjukdomar och deras anhöriga (Socialdepartementet, Ds 2003:47)

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår