Kön

Fler kvinnor än män drabbas av demens. Det beror inte bara på att kvinnor lever längre (medellivslängden är ca 83 år för kvinnor och 79 år för män). Demensjukdomar är vanligare bland kvinnor efter 85 års ålder, det gäller i synnerhet Alzheimers sjukdom. I lägre åldersgrupper är könsskillnaderna däremot små.

 

diagram könsskillnader

 

 Skillnader mellan kvinnor och män i förekomst
 av demens, se diagrammet »

Senast uppdaterad 12 oktober 2008 - 15:58 © Svenskt DemenscentrumKvinnor över 85 år löper en större risk att få Alzheimers sjukdom: måttligt starkt vetenskapligt underlag (SBU »)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår