Vill du kontakta gruppen eller delta i studien?

Vill du veta mer om samtalsgruppen som Linda Örulv beskriver?

Av forskningsetiska skäl kan Linda Örulv inte lämna ut närmare uppgifter om samtalsgruppen men hon berättar gärna mer om sin forskning och förmedlar korrespondens till deltagarna i gruppen.

Vill du eller ni delta i studien?

Den forskargrupp som Linda Örulv ingår i vill gärna komma i kontakt med andra verksamheter som kan ge nya infallsvinklar på samtalandets möjligheter. De söker kontakt med samtalsgrupper, självhjälpsgrupper, nätverk och liknande som tar samtalandet på allvar och som tar tillvara på de diagnosticerades egna erfarenheter och initiativ.

Forskargruppen söker också par och andra nära relationer där den ena parten har en demenssjukdom, att intervjua tillsammans för att lyfta fram vad man uppnår tillsammans i samspelet. Det kan vara livskamrater, syskon eller nära vänner som levt tätt tillsammans och fortfarande delar varandras vardag. Vi vet alldeles för lite om den potential som finns i detta samtalande, där gemensamma referensramar och en varm relation ger helt andra förutsättningar än kliniska tester. Pendlingsavstånd från Linköping/Norrköping är en fördel men inte nödvändig.

Intresserade är välkomna att höra av sig till:
Linda Örulv
Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för hälsa och samhälle
Linköpings universitet, 581 83 Linköping
tfn: 013-28 28 16 • e-post: linda.orulv@liu.se

Senast uppdaterad 08 september 2009 - 15:47 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår