Temadagar ett bra sätt att nå ut

Den 7 maj arrangerar FoU Sjuhärad – Välfärd den första av två temadagar om demens. En pensionärsgrupp har deltagit i planeringen. Det här är ett bra sätt att nå ut till pensionärer och andra brukare, säger samordnaren Eva Höglund.

FoU Sjuhärad – Välfärd (f d ÄldreVäst Sjuhärad) har arrangerat temadagar sedan 2004. Stroke, Syn och hörsel och Kärlek på äldre dar är några ämnen som tidigare behandlats. Demens har så många infallsvinklar att föreläsarna fördelats på två dagar, den 7 maj och en dag under hösten 2009. Båda evenemangen är gratis och hålls i Folkets hus i Ulricehamn.

– FoU Sjuhärad drivs av bl a sju kommuner och temadagarna brukar alternera mellan kommunerna. Det brukar komma 100 till 150 pensionärer, flest blir det givetvis i Borås som har flest invånare, säger Eva Höglund, samordnare på FoU Sjuhärad – Välfärd.

Under temadagarna om demens kommer föreläsare att bl a ta upp de olika demenssjukdomarna och oron för att drabbas; vad skiljer det normala åldrandet från demens? En demenssjuksköterska berättar hur en demensutredning går till.

Temat har bestämts i pensionärsgruppen som även står för fika under dagen. FoU Sjuhärad - Välfärd ser till att hitta goda föreläsare. Från och med i år är också tre studieförbund engagerade i planeringen.

– Temadagarna är kanske inte det primära i FoU:s verksamhet men vi tycker att de är viktiga och det har visat sig vara ett bra sätt att nå ut till våra pensionärer och andra brukare, säger Eva Höglund.

Senast uppdaterad 23 mars 2009 - 17:55 © Svenskt Demenscentrum

 

 

bild på Eva Höglund
Temadagar har visat sig vara ett bra sätt att nå ut till våra pensionärer, säger Eva Höglund vid FoU Sjuhärad – Välfärd.
 

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår