Regionala riktlinjer - Utredning, vård och omsorg av personer med demenssjukdomar i Blekinge

2011
Göran Holst och Mats Wennstig

Syftet med riktlinjerna är att i nuvarande organisation beskriva arbetsmetoder och former för samverkan, som ger den demenssjuke god vård och omsorg på samma vilkor som för befolkningen i övrigt. Läs mer » (pdf, 40 sid.) 

Landstinget Blekinge hemsida » (nytt fönster)

Senast uppdaterad 25 januari 2012 - 14:22 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår