Samtal om den goda demensvården - En presentation av sju utvecklingsdagar i Blekinge

2008
Göran Holst och Mats Wennstig • Blekinge kompetenscentrum

Denna skriften bygger framförallt på all den kunskap och erfarenhet som kom fram under sju utvecklingsdagar kring Blekinges demensvård. Vid utvecklingsdagarna deltog personal som i sitt dagliga arbete finns nära personer med demens och ger stöd och hjälp i den dagliga omsorgen.
Tanken är att denna skrift ska kunna vara en inspiration och hjälp för den enskilde vårdaren i sin yrkesfunktion och utvecklingen av denna. Även för den som inte dagligdags är i den direkta demensvården/-omsorgen kan innehållet i denna skrift ge inspiration och viktig kunskap kring mötet med personer med demens. Ladda ner » (pdf 25 sid)

Senast uppdaterad 21 november 2008 - 14:11 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår