Den existentiella sidan av åldrandet - innifrån

2010
Christel Rosenberg • FoU Malmö

Projektets mål har varit att skapa förutsättningar för att möta de
äldres existentiella vardagsbehov. Detta genom att kartlägga brukarnas
behov av stöd i existentiella frågor, samt att utveckla metoder för
verksamheten att möta dessa. Likaså vara en resurs för personalen på de
särskilda boendena, genom att äldrepedagogen omsätter sina
erfarenheter i handledning och utbildning av personalen i frågor som rör
brukarnas existentiella behov. Ladda ner » (pdf, 67 sid)

Senast uppdaterad 29 mars 2011 - 13:22 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår