Bilden som kommunikation - En studie om bildens betydelse för äldre personer som minnesstöd, kommunikation och tydliggörandet av vardagen

2006
Dagmar Grahn • FoU Norrbotten

FoU Rapport 2006:31

Syftet med denna studie var att se om bilder och fotografier kunde vara ett användbart redskap som stöd för personer med minnessvårigheter, orienteringssvårigheter samt för personer med afasi. I studien används olika typer av bilder Nilbilder, Pictogrambilder och fotografier beroende på vilken typ av bilder som var tydligast för deltagaren. Studien bestod av tre delar; ”Att göra vardagen tydlig”, ”Minnestöd” och ”Bilder att tala med. Resultatet visar att bilder är användbara som minnestöd för att göra vardagen tydlig och som tids- och dygnsorientering förutsatt att man hittar den typ av bild som den äldre kan förstå. För personer med minnessvårigheter fungerar bilden som bäst om personen är medveten om sitt dåliga minne och lider av det. När personen blir sämre i sin demenssjukdom eller drabbas av andra symptom så upptar det hela uppmärksamheten. Då det gäller personer som har afasi visar resultatet att det är nödvändigt att personen själv är motiverad att använda bilder i sin kommunikation. Ingen av personer med afasi som deltog led av att inte göra sig förstådd. De har utvecklat ett sätt att kommunicera med personalen genom att peka och mima, deras anhöriga var däremot intresserade av att få ett hjälpmedel för kommunikation.

Ladda ned » (pdf, 31 sid) 

Senast uppdaterad 31 mars 2011 - 11:32 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår