Kunskap om måltidsmiljöns betydelse för personer med demenshandikapp

2006
Lena Andersson • FoU Norrbotten

FoU Rapport 2006:36

Är det möjligt att förbättra måltidsmiljön för personer med demenshandikapp, sett ur personalens och de anhörigas perspektiv, med hjälp av kunskap och handledning för hemtjänstpersonal? Syftet med studien som resulterat i denna rapport var att undersöka just detta.

Utbildningens mål var att hemtjänstpersonalen skulle få tillträde till och öka möjligheterna att hjälpa de personer med demenshandikapp som hade behov av måltidsstöd.

Ladda ned » (pdf, 38 sid)

 

Senast uppdaterad 31 mars 2011 - 11:38 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår