Musik i omvårdnadsarbetet. Anna - ett exempel.

2002
Ewa Karlsson, FoU Norrbotten

Rapport nr 2, 2002

Denna rapport handlar om Anna som bor vid ett gruppboende för människor med demenssjukdom. Hennes stora intresse är musik och dans och hon har deltagit i ett musikprojekt som så småningom visade sig vara så värdefullt för henne att projektet blev en del av den ordinarie verksamheten.
Syftet med projektet var att få en uppfattning om musikens betydelse för Annas livskvalitet och välbefinnande samt att ge tips och idéer till övrig vårdpersonal hur man kan använda musik i det dagliga omvårdnadsarbetet.

Ladda ned » (pdf, 23 sid)

 

Senast uppdaterad 31 mars 2011 - 11:35 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår