Omvårdnadsmåltider- Ett försök att förändra måltidsmiljön

2009
Maria Bergström • FoU Norrbotten

Syftet med projektet är att få kunskap om vad det betyder för välbefinnandet och oron hos personer med demenssjukdom om måltidsmiljön förändras och att personalen sitter med vid bordet under måltiden. De frågeställningar som jag sökt svar på är: hur påverkas personerna oro, sitter personerna kvar tills måltiden är avslutad, blir det en lugnare och trevligare måltidsmiljö, påverkar det kommunikationen mellan personal och personerna med demenssjukdom?

Ladda ned » (pdf, 37 sid) 

Senast uppdaterad 17 februari 2014 - 11:26 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår