Magdas demens är som januarivädret i Lissabon"

2002
Bo Eneroth • FoU Skåne

Hur kan vi levandegöra äldreomsorgen som den vardagliga tillvaro i vilka
vårdbiträdena och de gamla lever?
Hur kan vi fånga vad man som människa är med om i just detta utsnitt av
verkligheten – vad man ställs inför, råkar in i, får del av?
Hur kan vi beskriva de situationer och händelser som varje dag väver sig samman
till det vi kallar ”äldreomsorg” – så att de förblir uttryck för mänskligt liv?
I denna FoU-rapport prövar Bo Eneroth ett poetiskt språk för att försöka uppnå en
exaktare beskrivning av äldreomsorgen som just människors tillvaro. Texterna
grundar sig på erfarenhetsinventeringar som genomförts med ett sjuttiotal
vårdbiträden från olika kommuner i Skåne.

Skriftserie 2002:4
Rapporten finns att köpa och kostar 80 kr styck. För beställning kontakta Maria
Johansson, 0435-71 99 13 eller maria.johansson@kfsk.se

 

Senast uppdaterad 14 oktober 2008 - 11:34 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår